Denný poriadok

                      Materská škola je v prevádzke od 6.30 hod. do 16.00 hod.


Kontakt

PaedDr. Jana Lenghartová

MŠ Dvorníky 5, 920 56

033/7442249