Karneval 2015

19.02.2015 13:14

Tak ako po iné roky, i v tomto roku sme pre deti pripravili karneval. Obidve triedy sa v tento deň zaplnil detským smiechom, veselou náladou a maskami od výmyslu sveta.   Nechýbalo občerstvenie a hudba, pri ktorej sa všetci zabávali, tancovali a súťažili. Na záver boli všetky masky odmenené. Deti spolu s pani učiteľkami zažili príjemné dopoludnie a tešia sa na karneval i na budúci rok.

Úprimnú vďaku vyjadrujeme všetkým rodičom, ktorí za zaslúžili o príjemný priebeh akcie a poskytli pre deti občerstvenie a sladkosti.

 

                                                                           

 

 

—————

Späť


Kontakt

PaedDr. Jana Lenghartová

MŠ Dvorníky 5, 920 56

033/7442249