Mikuláš u nás

08.12.2013 14:13

Mikuláš ani tento rok nezabudol na deti v našej materskej škole. Navštívil nás v sprievode svojich pomocníkov - anjelikov a opäť nechýbali ani čertíci. Deti Mikulášovi zarecitovali básničky, zaspievali pesničky a on ich za to odmenil krásnymi novými hračkami a sladkou odmenou. Pre umocnenie nevšednej atmosféry anjeliky deťom pomaľovali tváričky. 

        

—————

Späť


Kontakt

PaedDr. Jana Lenghartová

MŠ Dvorníky 5, 920 56

033/7442249