Návšteva lesa

20.04.2016 08:20

V mesiaci apríli deti navštívili les v našej obci. Pomocou ďalekohľadu a lúp pozorovali život v ňom. Okrem toho si všímali aj nekultúrne správanie sa ľudí. Zbierali odpadky (plasty, papiere, sklo, plechovky), teda všetko, čo do lesa nepatrí. Do materskej školy si odniesli aj pozbierané prírodniny, z ktorých si spoločne vyrobia zaujímavé výtvory. 

—————

Späť


Kontakt

PaedDr. Jana Lenghartová

MŠ Dvorníky 5, 920 56

033/7442249