Oslavy Dňa matiek

06.05.2013 15:10

Ak existuje nejaký skutočne medzinárodný sviatok, je to DEŇ  MATIEK.

V ňom sa odzrkadľuje jedinečnosť a nenahraditeľnosť matky.

„Keď sme sa tu zišli, pekne vás vítame,

zdravia, šťastia zo srdca želáme...“

Týmito slovami krásnej básne začala  5. mája v priestoroch kultúrneho domu slávnosť venovaná všetkým mamičkám, babičkám a prababičkám. Každoročne si tento milý sviatok pripomíname  2.májovú nedeľu. Aj teraz sme s úctou, láskou a vďakou pre maminky pripravili nádherný a nezabudnuteľný darček  v podobe piesní, básní a tanca.Takže aj vďaka našim škôlkarom mali možnosť stráviť príjemné popoludnie so zaujímavým programom. Pozrite si vo fotogalérii.


                                   

—————

Späť


Kontakt

PaedDr. Jana Lenghartová

MŠ Dvorníky 5, 920 56

033/7442249