Rozhovor o adaptácii na materskú školu

22.08.2010 21:29

 ADAPTÁCIA DETÍ NA MATERSKÚ ŠKOLU

Niektoré deti prekonajú zmenu nástupu do škôlky bez problémov, iným to trvá veľmi dlho. Ako im to rodičia môžu uľahčiť, aké zásady dodržiavať, je dobré začať najprv s 2-3. hodinami denne, alebo nastúpiť hneď do plnej premávky? Na otázky odpovedá psychologička MUDr. Sputáková. 

Je vek dieťaťa od 3 rokov vhodný na nástup do materskej školy?
 • Traduje sa vek vhodný od troch rokov, ale všetky tieto normy sú len orientačné, podobne ako
informácia, že deti v prvom roku chodia. Je trochu nespravodlivé, že celé tri roky sa nazývajú predškolský vek. Zdôrazňuje to skôr ten ohromný význam, ktorý prikladáme škole, než zameranie sa na toto zaujímavé a pekné obdobie života.
•Ako sa zmení svet dieťaťa, keď prechádza z pokojného prostredia rodiny do prostredia materskej školy?
 • Každý si vie zaspomínať, že je to zmena dramatická. Tá začína už len tým, že sú to iné
priestory, iná budova, veľká miestnosť, mnoho neznámych detí, cudzích tiet. Iný režim, iné požiadavky a mama tam nie je.
•Niektoré deti takúto zmenu prekonajú bez problémov, iným to trvá veľmi dlho.
• V najväčšej miere to závisí od povahy dieťaťa. Niektoré 2,5 ročné dieťa sa tam hrnie
nadšene a nechce ísť domov, ale sú aj 4-ročné deti, ktoré poplákavajú a sú smutné a radšej by boli doma.
Čo robiť v takom prípade?
• Na škôlku treba dieťa primerane pripraviť. S dieťaťom treba často
chodiť medzi deti, ukazovať mu škôlkárov, škôlku a motivovať ho k radosti z nej, ktorú dostane ako odmenu za niečo – keď bude veľké, šikchodiť tiež. Je vhodné prísť sa pozrieť do škôlky, ako sa deti hrajú a prípadne sa pohrali s nimi.
Ako môžu rodičia uľahčiť vstup dieťaťu do materskej školy? Dieťa by sme mali socializovať v kolektíve vrstovníkov, ale často ako rodičia robíme chyby, že dieťa obskakujeme, a keď sa dostane do materskej školy, má veľa problémov najmä so samoobslužnými činnosťami.
• To je určite pravda, ale dôležitejšie než samostatnosť v týchto činnostiach je istá citová samostatnosť. To najdôležitejšie, čo by malo dieťa dosiahnuť skôr, než bude navštevovať škôlku, je schopnosť odpútať sa na pár hodín od svojej matky. To sa tiež dá trénovať tým, že dieťa je občas aj s inými dospelými, nielen s matkou a otcom. Samoobslužné činnosti dieťaťu uľahčia plynulý prechod alebo aspoň nevznikajú malé nepríjemnosti, ktoré sú nepríjemnosťami pre neho samotného i pre učiteľky.
Čo by sme mohli poradiť rodičom, aby sa nesprávali nevhodným spôsobom a nesťažovali adaptáciu detí na nové prostredie?
• Predtým, než sa rodičia chcú zamýšľať nad tým, či ich dieťa nepociťuje úzkosť, keď má ísť do škôlky, mali by sa zamyslieť nad tým, či nepociťujú tú úzkosť oni. Veľmi často je to tak. Rodičia nebývajú presvedčení o tom, že je dobré dať dieťa do škôlky, boja sa a je im ťažko lúčiť sa s ním. Najprv by to mali spracovať v sebe a tak, ako si želajú, aby dieťa videlo škôlku ako niečo príjemné, mali by ju vidieť aj oni.
 

—————

Späť


Kontakt

PaedDr. Jana Lenghartová

MŠ Dvorníky 5, 920 56

033/7442249