Výtvarná súťaž VIA NATURAE

22.02.2014 18:45

Dňa 21.2.2014 sa vo Výstavnej sieni Vlastivedného múzea v Hlohovci konala vernisáž výstavy víťazných prác zo súťaže VIA NATURAE. Organizátorom súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže VIA NATURAE je Foxconn Slovakia, spol. s r.o., Trnavský samosprávny kraj - Vlastivedné múzeum v Hlohovci.

Cieľom súťaže je sprístupniť deťom a mladým ľudom pohľad na prírodu a životné prostredie nielen cez knihy a teórie, ale prostredníctvom umeleckého a tvorivého vyjadrenia pomôcť vytvárať trvalejší a hlbší vzťah k prírode a zároveň dať možnosť vyjadriť svoj pohľad na problém životného prostredia.

Do súťaže sa zapojili aj deti našej MŠ. 


SME VEĽMI HRDÍ NA MÁRIU ŽIAKOVÚ, KTORÁ VO SVOJEJ KATEGÓRII, POD VEDENÍM P. UČITEĽKY HELENKY, ZÍSKALA NÁDHERNÉ 1. MIESTO :-)

Okrem Majky je súčasťou výstavy aj dielo Natálky Bučkovej.

—————

Späť


Kontakt

PaedDr. Jana Lenghartová

MŠ Dvorníky 5, 920 56

033/7442249