Poďakovanie našim sponzorom 

Školský rok 2015/2016

Ďakujeme p. Lisauskas za slané cesto.

    Ďakujeme p. Lucii Kubištovej za čokoládových Mikulášov pre deti.

Školský rok 2014/2015

Ďakujeme p. Lisauskas za hygienické potreby pre deti.
Ďakujeme p. Némethovej, p. Vargovej a p. Velikovovej za sladkosti a občerstvenie k MDD.
Ďakujeme p. Simone Kubištovej za darovanie a montáž nového okna na detskom WC.
Ďakujeme p. Paulínke Nemečkovej za výtvarný materiál.
Poďakovanie patrí rodine Bučkovej za finančný dar, ktorý bol použitý na zakúpenie sladkostí a balíčkov na Mikuláša pre deti z mladšej triedy. 
Ďakujeme p. Michaele Kubištovej za tortu a občerstvenie pre deti na Mikuláša a za darčeky pre deti.
Srdečná vďaka patrí aj p. Lucii Mikovej a p. Ivane Mikovej za mikulášske občerstvenie pre deti.
Ďakujeme p. A. Zacharovej a p. P. Nemečkovej za výtvarný materiál.
Ďakujeme p. Ivane Mikovej, p. Lucii Mikovej, p. Ľ. Blaškovej, p. K. Očenášovej, p. P. Nemečkovej, p. J. Lisauskas, p. N. Hájnikovej, p. M. Vargovej, p. M. Kubištovej, p. A. Biháryovej za občerstvenie na detský karneval.

Škol. rok 2013/2014

     Ďakujeme p. Zuzke Kabátovej za tortu na rozlúčku s predškolákmi.
     Ďakujeme p. Janke Kabátovej za finančný dar (príspevok na cestovné na koncoročný výlet predškolákov).
     Ďakujeme p. Michaele Vargovej a p. Zacharovej za občerstvenie pre deti.

Ďakujeme MUDr. Helenke Koborovej za finančný dar.

Ďakujeme p. Janke Kabátovej za sponzorský finančný dar (cestovné do DJP Trnava).

Ďakujem p. Ing. Jurajovi Bučkovi za finančný dar.

Ďakujeme p. Blaškovej a p. Némethovej za darovanie hračiek.

Ďakujeme p. Lisauskas za tortu na detský karneval.

Ďakujeme p. Blaškovej, p. Némethovej, p. Kristíne Kubištovej, p. Polakovičovej, p. Vaškovej a p. Šubertovej za občerstvenie na karneval.

 

 

 


Kontakt

PaedDr. Jana Lenghartová

MŠ Dvorníky 5, 920 56

033/7442249