Budete mať školáka?

 

 

Budete mať školáka ?

 

 

Ako dosiahnuť, aby malý školáčik nabehol na správny systém prípravy do školy ?

 

- V prvom rade musíte dieťa k učeniu motivovať a okamžite jeho snahu slovne oceniť.

- Nesústreďujte vašu pozornosť iba na známky, vyzdvihnite i malé zlepšenie, či usilovnosť.

- Dieťa potrebuje pri učení pokojnú atmosféru. Nenúťte dieťa do učenia krikom a neprejavujte svoju nervozitu. Ak na dieťa nakričíte, ťažko sa dokáže sústrediť na učebnú látku. Menšie deti ešte nevedia „prepnúť“ a sústrediť sa, keď ich niečo trápi.

- V miestnosti, kde sa dieťa učí, by sa nemali pohybovať ďalšie osoby. Nemala by tam hrať hudba, byť pustený televízor či počítač. Všetky tieto aspekty spôsobujú nesústredenosť.

- Okrem miesta, je dôležitý i čas vyhradený na učenie. Dieťa by si nemalo prípravu do školy nechávať na neskoré hodiny. To však neznamená, že rovno po príchode zo školy je nevyhnutné sadnúť si za stôl a opäť sa učiť. Relax je dôležitý pre správne uvažovanie a obnovenie schopností sústrediť sa. Oddych však neznamená stráviť dve hodiny za počítačom, či pred televíznou obrazovkou. Dieťa sa najlepšie odreaguje aktívnym relaxom.

- Určite nie je vhodné, aby sa žiak učil v polohe ležmo. Najlepšia poloha, v ktorej dokáže zachytiť najviac informácií, je posediačky. Treba ale dbať na správne držanie tela pri sedení a obstarať vhodnú stoličku.

- Jedlo a učenie sa navzájom nepodporujú. Nielenže nie je vhodné jesť počas učenia – človek tak skonzumuje omnoho viac ako je zdravé, ale takáto kombinácia zároveň potláča sústredenosť.