Prvý deň v MŠ

 

PRVÝ DEŇ V ŠKÔLKE ...

AKO TO VNÍMA VAŠE DIEŤA ?

            „Ráno treba vstávať skoro. Doma sa každý ponáhľa a mama aj oco chcú, aby som bol šikovný a rýchly. Všetci sú nervózni, ak nereagujem podľa ich očakávaní. Na maminej tvári vidím bezradnosť, keď sa rozplačem a nevie ma utíšiť. A potom v škôlke mi dohovárajú, ak nechcem ísť dnu, ak sa bojím. Mama sa so mnou rozlúči a ja zostanem s cudzou tetou. Nepoznám ju a ona nepozná mňa. A potom ma odvedie za deťmi. Ale ja chcem ísť za mamičkou, ja chcem ísť domov...“

   Vstup dieťaťa do MŠ je prvým krokom do spoločnosti. Ten so sebou prináša mnoho zmien:

-         rozmanitý denný režim, prítomnosť iných detí, učiteľky a pod. V škôlke každá hračka, každý kútik, či miesto, je všetkých. Každý môže „všetko“ a každý má právo na „všetko“ rovnakou mierou – i na pozornosť učiteľky. Väčšina detí nechápe, prečo je odkázaná na seba v takej „nepríjemnej situácii...

 

KAŽDÝ ZAČIATOK JE ŤAŽKÝ !

            Dieťa ťažko prežíva odlúčenie od matky. Reaguje plačom, je utiahnuté, niektoré reagujú agresívne. Prvotné ťažkosti dieťaťa môžeme krok za krokom v spolupráci rodina a škola prekonať.

Trpezlivosť, láska, porozumenie, prejav úcty k dieťaťu, načúvanie jeho problémom zo strany rodiča a učiteľa, je prvým krokom úspešnej adaptácie dieťaťa na život v MŠ.

            Proces prispôsobovania sa v MŠ má usmerňovať rodina, najmä matka. Môže napríklad vopred navštíviť MŠ, zoznámiť sa s učiteľkami, s organizáciou a denným poriadkom MŠ, môže poskytnúť informácie o povahe, vlastnostiach, ale aj záľubách svojho dieťaťa.

            Veľmi pozitívne ovplyvňuje adaptáciu dieťaťa skúšobné obdobie na niekoľko hodín denne, bez náhlenia, bez nervozity s presným časom príchodu a odchodu z MŠ. Potom sa môže po dohode s učiteľkou a po jej posúdení pobyt dieťaťa v MŠ predlžovať.  Lúčenie s dieťaťom zbytočne nepredlžujeme. K psychickej pohode dieťaťa prispieva, ak každý deň vie, kedy a kto po neho do MŠ príde.

            Pobytom v MŠ sa skracuje čas, ktorý dieťa trávi s rodičmi. Tento čas je potrebné nahradiť každodennou chvíľkou, kedy sa budeme doma dieťaťu venovať, vnikneme do jeho sveta a spolu s ním budeme všetko prežívať.