KNICK-KNACK

11.05.2012 14:10

 

Piatkový deň sa v našej škôlke niesol v znamení pohybových hier a zábavy. Navštívil nás p. Belovics, aby nám predviedol svoje umenie. KNICK-KNACK je interaktívne pohybovo-rekreačné podujatie, zamerané na rozvoj telesnej a duševnej kondície detí. V tomto predstavení boli použité netradičné rekvizity, ktoré si pri manipulácii, okrem fyzického pohybu, vyžadujú aj určitú „mentálnu zdatnosť“ detí. Celý program bol založený na vzájomnom kontakte s obecenstvom, takže si deti mohli všetko vyskúšať „na vlastnej koži“ a precvičiť si správnu techniku pohybov. Vytvorilo to nejednu vtipnú situáciu, a to najmä vtedy, keď do aktivity boli zapojené aj pani učiteľky. V závere tohto veselého dopoludnia čakala na deti voľná hra s rekvizitami - „hračkárska diskotéka“, na ktorej sa všetci spoločne dosýta zabavili.

Presvedčte sa o tom vo fotogalérii.   

—————

Späť


Kontakt

PaedDr. Jana Lenghartová

MŠ Dvorníky 5, 920 56

033/7442249