Knick Knack

08.06.2015 17:21

Dnes našu materskú školu navštívil pán Alexander Belovics, ktorý vo svojich predstaveniach pracuje s netradičnými rekvizitami, ktoré si pri používaní, okrem fyzického pohybu,  vyžadujú aj určitú „mentálnu zdatnosť“ detí. Program je zostavený na princípe vzájomného kontaktu s obecenstvom, tzn. deti (príp. aj dospelí). Tí si „na vlastnej koži“ skúšajú osvojiť správnu techniku pohybov. Vytvára to nejednu komickú situáciu, preto má celé predstavenie veselý priebeh. V závere čakala na deti voľná hra s rekvizitami, t.j. „hračkárska diskotéka“, na ktorej si všetci prítomní spoločne „užívajú“ získané vedomosti.

—————

Späť


Kontakt

PaedDr. Jana Lenghartová

MŠ Dvorníky 5, 920 56

033/7442249