Pre rodičov

Milí rodičia NEZABUDNITE!!!

 

1. Nájdite si čas na svoje deti. Neponáhľajte sa. Každá chvíľa, ktorú s deťmi strávite je jedinečná a neopakovateľná. Toto

obdobie už nikdy s nimi nezažijete – vychutnajte si ho.

 

2. Chváľte, chváľte, chváľte. Aj najmenší pokrok a úspech si zaslúžia pochvalu a povšimnutie.

 

3. Počúvajte, čo vám vaše dieťa hovorí – aj keď sú to možno „hlúposti“ – pre neho to môžu byť životne dôležité veci.

Dôverné rozhovory nezačínajú až v dospelosti – musíte svoje dieťa naučiť, že vám môže veriť a zdôveriť sa vám.

 

4. Nezosmiešňujte dieťa pred ním, ani pred druhými. Nevysmievajte sa z jeho neúspechu či zlyhania alebo chýb. Dieťa je veľmi citlivé a nevie pochopiť „žarty“ na svoj úkor. Tie ho nútia budovať si pred vami ochranné bariéry.

 

5. Podporujte zvedavosť a tvorivosť svojich detí – prekážky im klaďte do cesty len v prípade, že by si mohli ublížiť.

 

6. Stanovte hranice v správaní a v tom, čo je dovolené a čo nie a DODRŽIAVAJTE  ICH. Pevnosť a zásadovosť rodičov

a ich súdržnosť vo výchove je pre dieťa znamením bezpečnosti jeho malého sveta.

 

„KEĎ SA SNAŽÍME NAUČIŤ NAŠE DETI VŠETKO O ŽIVOTE, UČIA NAŠE DETI NÁS, O ČOM JE.“                                (Angela Schwindt)